Trấn động dư luận, một bức ảnh avatar đôi chụp với con không có do người chồng mải chơi game, cả mẹ và con đều đột tử.

Ảnh avatar đôi Việc các ông chồng nghiện game là chuyện bình thường xưa nay, nhưng nghiện mức độ vợ

Read more